Aplikasi basa Jawa ponsel android

    Salah sawijine Developer aplikasi Android arane Santra Developer - SMK Telkom Sandhy Putra Malang, ngrilis aplikasi kanggo telpun seluler. Aplikasi android aran MINI PEPAK, sing artine nadyan mung cilik wujute nanging pepak, opo wae ono maksute. Aplikasi Mini Pepak mbutuhne memori mung cilik sekiro 15 MB dadi ora bakal ngabot-aboti Ram telpun.
Aplikasi Mini Pepak diajab supoyo biso kanggo sinau basa jawa kanthi gampang, lan biso nguri-uri budoyo jowo amrih lestari.

      Akeh tunggale pancen aplikasi basa jawa ono Google Playstore, nanging Mini Pepak duwe kalinuwihan tinimbang liyane. Angger wis dibukak aplikasine tampilan layar nduduhke enem menu :

Menu Translate Jawa : Menowo di pijet gambar manuk ceguk, mengko banjur jedul kothak pencarian. Ono jero kothak gari ngetik tembung boso Indonesia, banjur pijeten tulisan translate jawa, mengko bakal jedul hasil terjemahan ne.


Menu Anak Kewan : yen dipijet utowo didudul gambar wedhus, mengko bakal jedul daftar jeneng-jeneng anak kewan. Ketik jeneng kewan salah sawiji, misale : ketik wedhus mengko bakal jedul arane anak wedhus yokui cempe.Menu Paribasan : ono menu kono akeh paribasan-paribasan kang jamak lumrah dienggo wong jowo mligine.


Menu Tanduran : wong jowo kuwi seneng gawe jeneng tumrap opo wae, koyo woh-wohan lan isine arane biso bedo, uwoh duwe aran dewe, isi semono ugo duwe aran dewe. Contone Woh Duren, Duren kuwi aran wohe, yen isine diarani pongge.Menu Parikan : parikan biasane kanggo tetembangan utowo guyon sak konco, biso ugo ditemokake ono pentas wayang uwong utowo wayang kulit, kethoprak, dagelan lsp
Menu Aksara Jawa : isine mligi aksara jawa piye carane moco lan nulis. Sandangan aksara jawa kabeh biso disinauni liwat menu iki.


Aplikasi basa Jawa ponsel android Aplikasi basa Jawa ponsel android Reviewed by TABUH GONG on 19:54 Rating: 5

1 comment: